Skip to main content

Reseförsäkring

Extra tygghet på skidsemestern

Vi kan idag erbjuda marknadens tryggaste reseförsäkring via Gouda, som även gäller vid pandemier/epidemier.

NYHET! Försäkringen omfattar nu även merkostnader om du blir satt i karantän och inte kan resa hem som planerat oavsett om du är smittad eller ej. – Gäller när du inkluderar tillvalet för semestergaranti

Läs mer om vanliga frågor gällande reseförsäkring och Covid-19 längre ner på sidan. 

Kom ihåg att du behöver en ansvarsförsäkring vid skidåkning i Italien

Italien har 2022-01-01 infört krav om att besökande skidåkare ska ha en ansvarsförsäkring som täcker skada på tredje part vid skidåkning. Oavsett vart i Europa du åker skidor eller snowboard så är det alltid bra att ha ett ansvarsskydd.

För ansvarsförsäkring där Gouda blir den primära försäkringsgivaren ska du köpa den s.k. heltäckande försäkringen, alltså inte ett komplement till hemförsäkringen. Väljer du att köpa ett komplement till din hemförsäkring så rekommenderas du att kontakta din hemförsäkring för att säkerställa omfattning av försäkringen.

Välj reseförsäkring efter dina behov

  • Reseförsäkring med ett heltäckande reseskydd
    Denna försäkring passar dig som inte är helt nöjd med reseskyddet i din hemförsäkring. Eller som önskar omfattning för Covid-19 eller aktiviteter som din hemförsäkring inte täcker. 
  • Reseförsäkring som kompletterar hemförsäkringens reseskydd
    Denna försäkring passar dig som är nöjd med ditt reseskydd du har via din hemförsäkring men önskar utöka detta till en mer generös omfattning.


Beställ din reseförsäkring

Nedan finner du reseförsäkringar baserade på din ålder vid avresetidpunkten.

Komplement till hemförsäkringen

Goudas ”Komplement till hemförsäkring” är utformad för att fylla luckorna i din hemförsäkrings reseskydd. Komplementet ersätter självrisken du har i din hemförsäkring alternativt vårdkostnader som understiger 2000 kr, ersättning för förstörda semesterdagar på resan - Försäkringen gäller dessutom helt utan självrisk.

Väljer du att köpa ett komplement till hemförsäkringen så behöver du säkerställa att hemförsäkringen inte har undantag för pandemier/epidemier samt undantag generellt för Covid-19. Om det finns undantag för pandemier/epidemier och Covid-19 behöver du köpa Reseförsäkring (heltäckande) där Gouda blir din primära försäkringsgivare.

Vad innehåller Komplement till hemförsäkringen?

Karantänomfattning – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter merkostnader om du blir satt i karantän av utländska myndigheter under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat.

Vårdkostnader
Du får ersättning för vårdkostnader upp till 2000 kr eller självrisken i hemförsäkringen.

Ersättning för förlorade resdagar - (Gäller om du inkluderar semestergaranti) Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

Ny ersättningsresa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Reseförsäkring (heltäckande)

Alternativet Reseförsäkring väljer du om du saknar hemförsäkring eller om din hemförsäkrings reseskydd saknar omfattning för pandemier/epidemier eller händelser som är kopplade till Covid-19. Goudas reseförsäkring gäller för Covid-19 och omfattar vårdkostnader vid akut sjukdom om du skulle bli sjuk under resan.

Vad innehåller reseförsäkringen?

Karantänomfattning – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter merkostnader om du blir satt i karantän av utländska myndigheter under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat.

Vårdkostnader
Försäkringen ersätter vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader, det innebär att det inte finns ett maxtakför sjukvården.

Hemtransport om du blir allvarligt sjuk på resan
Hemtransport om något mer allvarligt händer under resan som gör att du måste transporteras hem för vidare vård i Sverige.

Missad hemresa på grund av sjukdom
Missar du din hemresa på grund av sjukdom ersätter försäkringen merkostnader för en ny hemresa, du får även ersättning för merkostnader för kost och logi.

Ersättning för förlorade resdagar – (Gäller om du inkluderar semestergaranti) Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag

Ersättningsresa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.
 

Gouda Alarm

Öppettider: 24/7/365
Telefon: +45 33 15 60 60
E-post: alarm@gouda-rf.se

Gouda Skadeavdelning

Öppettider: Måndag-fredag kl. 09.00-16.00
Telefon+46 8 615 28 00 (tonval 15)
E-post: claims@gouda-rf.se